Sorø Pendlerklub

11. september 2020 08:44
by rasmus
0 Kommentarer

Sporarbejde ved Ringsted 19.09.2020 - 04.10.2020

11. september 2020 08:44 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har fået info fra DSB om Banedanmarks sporarbejdet ved Ringsted 19.09.2020 - 04.10.2020:

Det bliver særligt vigtigt i den kommende tid at orientere sig på Rejseplanen, hvis du skal rejse med fjern- og regionaltog.

Banedanmark har et større sporarbejde ved Ringsted i perioden den 19. september – 4. oktober 2020.

Her kan du læse mere om sporarbejdet:

https://www.dsb.dk/trafikinformation/ringsted-efterar-2020

Sporarbejdet betyder bl.a. færre tog, da der ikke kan køre tog via den nye bane over Køge Nord, men alle tog skal over den gamle bane via Roskilde.

Færre pladser betyder også, at det er særligt vigtigt at begrænse bestillingen af pladsbilletter til det absolut nødvendige.

Særligt perioden den 20.9.2020 – 01.10.2020 er vigtig at orientere sig omkring fx via Rejseplanen!

Og:

skal du på arbejde / i skole fredag 02.10.2020: husk der er togbus fra Sorø mod Ringsted/Roskilde og mod Slagelse/Korsør!!!

Mvh. Mikkel og Jan, pendlertalsmænd

25. februar 2020 04:58
by rasmus
0 Kommentarer

Facebook side og sporarbejder i Slagelse 2020

25. februar 2020 04:58 by rasmus | 0 Kommentarer

Facebook - et supplement

Som et supplement til hjemmesiden her, forsøger vi os nu med tilstedeværelse på Facebook. Forhåbentlig vil det betyde, at vi nemmere og hurtigere kan informere togpendlere og andre interessenter om togdrift til og fra Sorø station, kommende forhold som påvirker betjeningen af Sorøs pendlere og passagerer, samt nyheder og relevant information fra DSB. Bemærk, at vi ikke informerer om daglige driftproblemer eller enkelte forsinkelser/aflysninger. Her henvises til www.rejseplanen.dk eller www.dinstation.dk. Vores nye Facebook-gruppe hedder ”Sorø pendlerklub” og vil administreres af pendlertalsmændene. I afsnittet ”om” informeres om gruppens formål, ligesom retningslinjer for gruppen er beskrevet. Vi gør opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at slette opslag uden varsel, hvor vi finder kommunikationen irrelevant for gruppen og ved stødende eller usaglig sprogbrug. På samme måde forbeholder vi os ret til, at udelukke medlemmer fra gruppen.

Er du interesseret i, at følge Sorø Pendlerklub på Facebook, så skal du blot anmode om medlemsskab af siden som kan findes her: https://www.facebook.com/groups/491309945136322

 

 

Vi vil fortsat opdatere hjemmesiden med nyhedsbreve for folk som ikke er på Facebook.

Sporarbejder på Slagelse Station 2020

Vi er blevet informeret om, at Slagelse station står overfor en større renovation, som vil have betydning for togdriften i Slagelse men også for passagerer fra Sorø. Seneste nyt er, at Slagelse station lukker for al togtrafik i perioden 17. juli kl 20.00 til 27 juli kl 04.00. Det betyder, at der indsættes togbusser på strækningen, ligesom trafik mod København vil blive påvirket med ændret køreplan og afgangsmønster. Vi er informeret om, at IC-tog kommer til at stoppe i Ringsted men, at flere regionaltog vil køre til Sorø i perioden.

Arbejdet omkring Slagelse station bliver mere omfattende end blot i overstående periode, og det vil ligeledes have en påvirkning at togdriften fra Sorø station. På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med hvordan og i hvilket omfang det vil have betydning for driften af Sorø. Så snart vi ved mere, vil vi informere om dette.  

Pendlerkluben kan fortsat kontaktes på soroependlerklub@gmail.com men nu også med muligheden via Facebook. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen.

 

Venlig hilsen

Jan og Mikkel

30. november 2019 19:03
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - november 2019 - valg af pendlerrepræsentanter

30. november 2019 19:03 by rasmus | 0 Kommentarer

Sig nærmer den søde juletid. Det betyder samtidigt, at tiden er inde for en ny køreplan. 

Køreplan for 2020

Søndag d. 15. december 2019 træder køreplanen for 2020 i kraft. Det vil have betydelige konsekvenser for pendlere fra Sorø i begge retninger. Tiderne ændres som angivet her nedenfor:

 

Minuttal - Retning mod København:

11 – IC over Køge Nord og Ny Ellebjerg 

17 – Regionaltog over Roskilde med stop på samtlige stationer

44 – IC over Roskilde, Høje Taastrup og Valby


Minuttal - Retning mod Slagelse/Fyn og Jylland:

16 – IC over Slagelse, Korsør, Langeskov og Odense

42 – Regionaltog til Slagelse

49 – IC over Slagelse, Korsør og Odense

Det skal bemærkes, at regionaltog mellem Slagelse og København også kører i weekender, ligesom der er flere afgange (senere på dagen), hvilket er en forbedring i forhold til nu.

Vi er opmærksom på, at det ændrede kørselsmønster ikke er til fordel for pendlere mellem Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup/Valby, da en af to IC-afgange i timen, kommer til at køre over Køge Nord. Der er for så vidt korrespondance i Ringsted, men det er en ”ubetydelig fordel” for pendlere i Sorø, da der er tale om regionaltoget, som netop afgår fra Sorø bare 6 minutter efter IC-toget. Vi har været i dialog med DSB om denne problemstilling og de lidt skæve tider, som køreplanen for 2020 har medført. Vi holder stadig øje med udviklingen, og vil stadig arbejde for, at fremtidige køreplaner opfylder de behov, som pendlere fra Sorø måtte have.

 

Kompensation for det store sporarbejde i foråret/forsommeren 2019

I forbindelse med det store sporarbejde omkring Ringsted station hen over foråret og sommeren, så har DSB lovet kompensation for pendlere, som opfylder visse betingelser. Ordningen har vist sig at være ganske rigid, og det er oplyst fra DSBs side, at der ses på enkelte tilfælde, hvor kompensation enten ikke har været fuldt udbetalt eller hvor betingelser for kompensation som sådan ikke er mødt. Vi er ikke bekendt med, at det har forvoldt de store problemer for pendlere fra Sorø, men vi hører naturligvis gerne, hvis det modsatte skulle være tilfældet, så vi kan tage det videre til DSB.  

 

Kommende sporarbejder

Banedanmark fortsætter arbejdet med at tilslutte Ny Bane ved Ringsted og der kan derfor stadig forekomme ændringer i køreplanerne. Arbejdet vil for det mest foregå om aftenen og i weekender. Hold øje med Rejseplanen, www.dinstation.dk eller på www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019

Vi deltager i pendlertræf i den kommende weekend, og her vil der bl.a. blive orienteret om sporarbejde for 2021. Blandt andet skal Slagelse station moderniseres med blandt andet etablering af en gangbro over skinnerne. Dette sporarbejde bliver - ligesom i foråret 2019 - ganske omfattende, og vi vil gøre vores indflydelse gældende for, at vores forbindelser både mod øst og vest bliver berørt mindst muligt.

 

Valg som pendlerrepræsentanter for Sorø Pendlerklub

Formalia skal være i orden, og det gælder også repræsentation af pendlere fra Sorø. Derfor skal vi have gennemført valg hertil. Vi forestiller os, at gøre som følger:

 • Indstilling af kandidatur som pendlertalsmand (kan være begge retninger eller en af to retninger) senest 13. december. Dette gøres ved, at skrive til email-adressen soroependlerklub@gmail.com. Det kan oplyses, at Jan Vleugel (repræsenterer retning mod Odense) og Mikkel Trier Frederiksen (repræsenterer retning mod København) ønsker genvalg og derfor stiller op med henblik på, at videreføre den nuværende konstellation.
 • Valg gennemføres i perioden 16.-20. December. Valget gennemføres via en doodle, såfremt det kommer til kampvalg (Læs: andre oplyser om deres kandidatur). Et link til valg via doodle vil blive kommunikeret på hjemmesiden og i email til pendlerklubbens email-liste. Hvis du ønsker at stemme, kan du tilmelde dig mailinglisten ved at sende mail til os på soroependlerklub@gmail.com
 • 21.-23. December annonceres valgets vinder(e) 
 • Ny pendlertalsmand/mænd tiltræder 1. Januar 2020

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god vinter!

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

21. oktober 2019 23:02
by rasmus
0 Kommentarer

Tilbagemeldinger vedr. 2020 køreplanen

21. oktober 2019 23:02 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære Sorø pendlere,

Tak for tilbagemeldinger vedr. udkastet til 2020 køreplanen. I hovedtræk har kommentarerne drejet sig om forbindelser til Roskilde/Høje Taastrup/Valby samt rejsekort-zoner, nu hvor det er muligt at rejse via Køge Nord.

Pendlerrejsekort dækker både rejse via Roskilde og Køge Nord

Vi har haft forespørgsler om hvorvidt Pendlerrejsekort vil dække zonerne både via Roskilde og Køge Nord, når nu den nye forbindelse er åbnet. Svaret fra DSB:

Der er ingen prisforskel ved at køre hhv ad ny og gammel bane mellem Ringsted og København.

Eftersom Rejsekortet er baseret på at du betaler for din rejse i fugleflugtslinje, og ikke hvilke zoner man rejser igennem, havde vi også forventet at dette ville være tilfældet, og nu er det bekræftet fra DSB's side.

Forbindelser via Roskilde i 2020 køreplanen

De fleste henvendelser har omhandlet frekvensen af tog mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby i forbindelse med køreplanen for 2020. Som beskrevet, vil den ene afgang fra Sorø mod København køre via Køge Nord, hvilket efterlader Roskilde med én færre afgang i timen i forhold til i dag. Tak for alle henvendelser omkring dette, især hvor folk har detaljeret beskrevet uhensigtsmæssigheder i køreplanen, f.eks. afgange der ligger relativt tæt på hinanden. DSB er interesseret i disse tilbagemeldinger direkte fra kunderne, og vi videresender disse. Vi skal dog ikke forvente større justeringer til 2020 køreplanen på nuværende tidspunkt. Der er pendlertræf i slutningen af november, hvor Jan deltager, og ligeledes vil 2020 køreplanen blive drøftet i yderligere detaljer her.

Når det er sagt, og vi forstår frustrationerne når der sker den slags ændringer, så har vi i Sorø Pendlerklub været i dialog med DSB for at sikre så gode forbindelser som muligt mellem Vestsjælland til både Roskilde og Køge, lige siden Køge Nord forbindelsen var på tegnebrættet. Når der sker så store infrastrukturændringer, som en ny forbindelse via Køge Nord, så vil det være svært at undgå lokale forringelser. Vi håber trods alt, at folk kan se, at der sker generelle forbedringer for Sorø, f.eks. vendte regionaltogene indtil for få år siden i Ringsted, dvs. kørte ikke til Sorø/Slagelse. Alt andet lige er en ny forbindelse via Køge Nord en markant (og tiltrængt) styrkelse af kollektiv transport i Danmark, som giver nye muligheder, og ikke mindst en mere robust forbindelse til København fra Sorø.

Som sagt, fortsæt endelig med at give os tilbagemeldinger til 2020 køreplanen på soroependlerklub@gmail.com, og vi videreformidler til DSB.

 

Med venlig hilsen

Jan og Mikkel, Sorø Pendlerklub

4. oktober 2019 23:33
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til 2020 køreplan samt sporarbejde indtil 27. oktober

4. oktober 2019 23:33 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej pendlere!

Udkast til 2020 køreplan

Vi har modtaget udkast til K20 køreplanen, som kan ses på https://www.dsb.dk/globalassets/pdf/koereplaner/intercity/k20/udkast-dsb-k20-pr04sep19.pdf. Ifølge køreplanen kører hvert andet IC tog via den nye Køge Bugt linje, dvs. standser ikke i Roskilde/Høje Taastrup og Valby. Med regionaltog er der dog stadig to afgange i timen mellem Sorø og Roskilde i dagtimer, vær dog opmærksom på at i aftentimerne kan det kræve skift i Ringsted, med mindre man tager IC toget. Vi er klar over at dette for rejsende mellem Sorø og Roskilde/Høje Taastrup/Valby er en reducering i forhold til nuværende køreplan, til gengæld får vi via Køge Bugt en hurtigere forbindelse til København med IC-tog. Vi har gennem hele forberedelsen til den nye forbindelse været i dialog med DSB for at sikre at der stadig er god forbindelse mellem Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vi mener trods alt er tilfældet.

Det er sektion 50 fra side 40 i køreplansudkastet som indeholder togtrafikken mellem Odense og København, dvs. inkl regionaltogsafgange for Sorø.

Vi hører meget gerne tilbagemeldinger, som kan sendes til os på soroependlerklub@gmail.com

 

Sporarbejde indtil 27. oktober

Der er igen sporarbejde i forbindelse med tilslutningen af den nye Køge Bugt bane i Ringsted, hvilket betyder at der frem til den 27. oktober køres således:

 • InterCity stopper ekstra i Borup
 • InterCityLyn stopper ekstra i Ringsted, Sorø og Slagelse
 • PendlerLyn kører via Køge Nord, og betjener dermed ikke Høje Taastrup i perioden
 • Regionaltog til Ringsted og Slagelse kører ikke mellem Borup og Ringsted/Slagelse 

Det betyder, at du kan opleve længere rejsetid og færre tog

Som altid, brug https://www.rejseplanen.dk eller https://www.dinstation.dk til at se hvornår toget kører, der kan være ændringer! Yderligere information kan findes på DBSs hjemmeside under https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Mikkel og Jan

24. september 2019 13:31
by rasmus
0 Kommentarer

Tillæg for brug af metro når Cityringen åbner plus sporarbejde efterår 2019

24. september 2019 13:31 by rasmus | 0 Kommentarer

I forbindelse med forlig angående finansiering af Metro Cityringen blev det besluttet, at billetstrukturen omkring metroen skulle ændres. Denne ændring træder i kraft i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. Det betyder, at man som pendler fra Sorø vil blive opkrævet yderligere ca. 80 kr for 30 dage, såfremt metrotillæg ikke fravælges i forbindelse med køb af pendlerkort. Dette gælder ikke blot Metro Cityring men hele metronettet. Man kan læse meget mere på dinoffentligetransport.dk. Her oplyses det, at køb af pendlerkort inden åbningen af Cityringen stadig er gyldigt i metroen, men at tillæg fra næste fornyelse vælges til, såfremt man ønsker at benytte metroen ved brug af pendlerkort.

I løbet af efteråret skal Banedanmark fortsætte arbejdet med tilslutningen af Ny Bane ved Ringsted station. Det betyder, at du i flere perioder af både weekender og hverdage vil opleve længere rejsetid, at du skal med et andet tog end normalt eller ad en anden strækning end normalt. Ændringerne påvirker både rejser mellem Odense og København og mellem Nykøbing F og København. Arbejdet pågår for det meste i weekenderne samt i aften- og nattetimerne i perioden 20. september til 23. november. Desuden vil der også være sporarbejde i perioden 7. oktober til og med 27. oktober på hverdage! Det betyder at regionaltoget KBH – Slagelse ikke kører i denne periode, og derfor vil Ringsted, Sorø og Slagelse betjenes med Intercity Lyn! Se https://www.dsb.dk/trafikinformation/Sjaelland2019 og som altid: hold øje med Rejseplanen samt www.dinstation.dk (hvor du også kan se togsammensætningen).

Husk også, at man som rejsende på strækninger, som har været berørt af sporarbejde, kan søge om refundering af en måneds rejse med pendlerkort. Man kan søge om kompensationen på dsb.dk fra d. 1. oktober 2019 og i øvrigt få meget mere information om ordningen på samme side.

Mvh.

Mikkel og Jan, Sorø Pendlerklub

15. juli 2019 08:54
by rasmus
0 Kommentarer

Normal køreplan indtil 22. juli

15. juli 2019 08:54 by rasmus | 0 Kommentarer

Hej,

Der køres efter normal køreplan den kommende uge, indtil vi vender tilbage til sommerkøreplanen (som pga sporarbejder har ændrede tider) i næste uge fra den 22. juli, indtil 5. august.

Som altid denne sommer, husk for en sikkerheds skyld at checke rejseplanen.dk og dinstation.dk inden du begiver dig ud på rejse fra Sorø denne sommer, det er vist bedste råd vi kan give 🙂

Nyd sommeren ☀️

Mvh. Mikkel og Jan, Sorø Pendlerklub

26. juni 2019 21:42
by rasmus
0 Kommentarer

Forbindelser til København når Køge Bugt linjen åbner i 2020

26. juni 2019 21:42 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter åbningen af den nye bane mod København over Køge Nord, har vi modtaget henvendelser fra specielt rejsende mellem Sorø/Vestsjælland og Roskilde/Høje Taastrup/Valby. Som det har været fremme i medierne, vil Køge Bugt forbindelsen medføre ændringer for togtrafikken via Roskilde.

Det vi indtil videre har kendskab til:

 • I køreplan 2020 (K20, fra 15.12.2019) vil IC fra Aarhus køre til København H over den nye bane
 • Der vil være korrespondance i Ringsted, hvor man skifter til toget fra Næstved, der kører via Roskilde/Høje Taastrup, hvilket vil betyde togskifte.

IC fra Esbjerg, samt regionaltoget fra Slagelse, vil køre via Roskilde/Høje Taastrup. Dvs. så vidt vi er orienteret, vil der fremover være 3 direkte (uden skift) forbindelser i timen mellem Sorø og København i dagtimerne, hvoraf to via Roskilde.

Vi er i løbende dialog med DSB, og gør vores indflydelse gældende hvor vi kan, for at opnå så gode forbindelser til hovedstadsområdet som muligt.

Mvh. Sorø Pendlerklub

26. juni 2019 21:39
by rasmus
0 Kommentarer

Husk sommerkøreplan fra 1. juli 2019

26. juni 2019 21:39 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi skifter til sommerkøreplan den 1. juli, med følgende minuttal:

 • Sorø mod København H: 10 (IC) / 48 (regionaltog) / 52 (IC)
 • København H mod Sorø: 00 (IC) / 03 (IC) / 46 (Regionaltog)
 • Sorø mod Slagelse/Odense: 43 (regionaltog) / 48 (IC) / 53 (IC)

Grunden til at IC-togene kører med få minutters mellemrum, skyldes at der over sommeren er sporarbejde på Fyn, hvilket varer frem til 4. august. Se mere på https://www.dsb.dk/trafikinformation/fyn

Som altid, hold øje med www.rejseplanen.dk og www.dinstation.dk