Sorø Pendlerklub

21. februar 2014 00:08
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende togsæt på 6.00 denne uge

21. februar 2014 00:08 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Vi har modtaget henvendelse om at der i denne uge (17/2-21/2) har manglet et togsæt på afgangen kl. 6.00 mod København, med det resultat at der er stående passagerer allerede fra Sorø. Vi har kontaktet DSB omkring dette, og afventer svar. Så snart vi ved nærmere, informerer vi her på siden.

Hvis der mangler togsæt på andre afgange, og det giver anledning til stående passagerer allerede fra Sorø eller Ringsted, vil vi meget gerne informeres på mail til soroependlerklub@gmail.com

Mvh. Sorø Pendlerklub

19. januar 2014 23:00
by rasmus
0 Kommentarer

Afgangsskærm indendørs i udu samt pladser på 6.00

19. januar 2014 23:00 by rasmus | 0 Kommentarer

Skærmen i ventesalen

EDIT: Tilsyneladende er skærmen nu fungerende igen. Tak til DSB, eller hvem der har sørget for det :)

Vi har kontaktet DSB vedr. skærmen i ventesalen, som er ude af funktion, hvortil vi har fået følgende svar (fra DSB):

Der var engang…. Tilbage i slut 90 erne nedtog BaneDanmark et gammelt informationsanlæg fra billetkontorer og kiosker uden at opsætte noget nyt. Det kunne DSB imidlertid ikke leve med og derfor blev der på DSBs regning opsat informationsskærme i forretninger og tæt  på forretningerne i ventesalene.

Dette skete også i Sorø. Efterfølgende har BaneDanmark opsat ekstra skærme ved adgangsveje og perroner  mv. De DSB opsatte skærme er tiden løbet fra da der ikke længere kan fremskaffes reservedele mv. Det betyder hvis en skærm går i stykker og der i nærheden er en BaneDanmark skærm bliver der ikke opsat en ny skærm.

Dette er tilfældet i Sorø, og den ”døde” skærm vil blive fjernet ved førstkommende lejlighed og hullerne i væggen vil blive repareret.

Vi har herefter fulgt op på sagen, og har herefter fået følgende svar fra BaneDanmark:

Sorø station står desværre ikke til at skulle have flere skærme. Vi kan prøve at søge om midler til en skærm, men det er en længere proces uden garanti for, at der rent faktisk bevilliges noget :(

Jeg foreslår derfor, at vi sætter den på vores ønskeliste fra kunderne og ser om vi på et tidspunkt kan finde penge til at lave den. Ikke noget fantastisk svar, men det er desværre virkeligheden.

Især i vinterperioden er det væsentligt behageligere at kunne sidde indendørs og følge med i evt. forsinkelser, end at skulle ud på perronen, så vi vil tage kontakt med BaneDanmark senere i løbet af året og følge op på sagen. Men nu er der i hvert fald kommet en forklaring.

Pladser på 6.00

Vi modtog før nytår et par henvendelser omkring manglende siddepladser på afgangen 6.00 mod København, efter den nye køreplan var trådt i kraft, hvilket vi har talt med den strækningsansvarlige hos DSB omkring. Der skulle gerne være indsat et ekstra togsæt på denne afgang nu (skete efter nytår), men vi hører naturligvis gerne hvis der skulle være problemer med antal siddepladser på denne eller andre afgange.

Mvh. Sorø Penderklub

20. december 2013 08:03
by rasmus
0 Kommentarer

Ny køreplan trådt i kraft og forhøjede priser på pendlerkort

20. december 2013 08:03 by rasmus | 0 Kommentarer

Som alle formentligt er klar over nu, trådte en ny køreplan i kraft den 15. december, hvilket bl.a. betyder en ekstra afgang kl. 7.52 mod København med stop på Ny Ellebjerg og tilsvarende retur fra København kl. 15.59. Som tidligere meldt ud via hjemmesiden, håber vi at disse to afgange vil skabe mere plads på de omkringliggende afgange, på samme måde som afgangen 6.53 har medvirket til, siden den blev startet op for halvandet år siden. DSB har af hensyn til pendlere i Borup og Viby Sjælland dog ændret minuttal for nogle regionaltog, hvilket bevirker at det desværre ikke længere er muligt at tage toget fra Valby og skifte i Høje Taastrup. Men vi håber og tror trods dette, at den nye køreplan er en forbedring for især pendlere mellem Sorø og København.

På vores dialogmøde mellem pendlertalsmænd og DSB her i december, var de nyligt udmeldte prisstigninger naturligvis på dagsordenen, og det var en sjældent set enig gruppe af pendlertalsmænd fra både S-tog og regionaltogsstrækninger, der samstemmende klart meldte tilbage til DSB at man havde svært ved at forstå hvorfor det er nødvendigt med en så relativ høj prisstigning på 2,5% på pendlerkort, som DSB har meldt ud med virkning fra 19. januar 2014. Der blev fra flere sider spurgt til, om vi kan forvente en forbedring af kvaliteten eller forholdene for pendlere, men det mest konkrete svar var, at man har behov for at betale af på gæld. En gæld som formentligt i nogen grad er oparbejdet på tidligere mislykkede forretninger i udlandet, hvilket vi som daglige brugere desværre tilsyneladende kommer til at betale ekstra for, uden nødvendigvis at skulle forvente et bedre produkt. Men som sagt var det en klar tilbagemelding på mødet til DSB om ikke at glemme kunderne i deres igangværende (nødvendige) optimering og effektivisering af DSB som organisation, og vi kan kun håbe at dette er taget til efterretning af de tilstedeværende DSB ansatte.

Når det er sagt, synes vi stadig vi har et godt samarbejde med DSB, og generelt kører togene fornuftigt (dog med en tendens til en smule flere forsinkelser på det seneste) og det er ikke vores indtryk at vi her i Sorø har været ramt af de aflysninger som også har været nævnt i medierne den seneste tid.

Og så vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske vores med-pendlertalsmand gennem mange år, Gert Jørgensen, tillykke med valget som borgmester. Naturligvis med håb om endnu bedre forhold for pendlere til og fra kommunen :)

Alle ønskes en god jul og godt nytår, og man er naturligvis altid velkommen til at skrive til os med tilbagemeldinger omkring siddepladser, forsinkelser eller andet.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

Flemming Meyer Kjærgaard
Rasmus Møller Selsmark

1. oktober 2013 22:40
by rasmus
0 Kommentarer

Køreplan for 2014 med forbedringer, men også forringelser for Sorø

1. oktober 2013 22:40 by rasmus | 0 Kommentarer

Køreplanen for 2014, som nu foreligger fra DSB's side, indeholder et par gode nyheder for pendlere til og fra Sorø, men samtidigt desværre også forringelser for især pendlere mellem Sorø og Valby.

DSB indførte forrige år en ny afgang mod København kl. 6.53, hvilket har reduceret presset på afgangene 6.31 og 7.00, og generelt må det siges at afgangen 6.53 er blevet en pæn succes med mange daglige passagerer. Med 2014 køreplanen introduceres nu en tilsvarende afgang kl. 7.52 mod København, som vi på tilsvarende måde håber kan være med til at give bedre plads på afgangene 7.30 og 8.03. Denne afgang standser endvidere på den nye station Ny Ellebjerg i Sydhavnen, hvilket muligvis kan være en fordel for folk der arbejder i denne del af København. Tilsvarende er der kommet en ny afgang hjem fra København 15.59 med start på Østerport samt stop på Ny Ellebjerg. Denne nye afgang er godt 7 minutter langsommere end intercity-afgangen kl. 16.00, men Sorø Pendlerklub håber alligevel at denne afgang kan være med til at trække passagerer fra intercity-toget, bl.a. i kraft af udgangspunktet på Østerport, så rejsende herfra (samt Nørreport, når denne igen kan benyttes) slipper for togskifte på København H. Sorø Pendlerklub ser i hvert fald frem til disse nye afgange, og er meget tilfredse med at DSB har fundet plads til disse i køreplanen.

Desværre medfører den nye køreplan også forringelser for rejsende mellem Sorø og Valby, idet regionaltoget med afgang fra Valby minuttal 57 med skift i Høje Taastrup til Intercity-toget videre til Sorø fremover vil afgå minuttal 50 i stedet, hvilket vil sige en forlænget rejsetid for rejsende med denne afgang, og som ikke har mulighed for at tage den "normale" afgang minuttal 33 fra Valby. Især har vi fået tilbagemeldinger fra ansatte på Regionshuset i Sorø, som har benyttet denne afgang om morgenen mod Sorø. Begrundelsen fra DSB's side for at flytte den pågældende afgang er at sikre en mere ensartet frekvens for togene til Viby og Borup, og det skal retfærdigvis siges at repræsentanter for Borup og Viby på seneste møde med DSB, hvor køreplanen blev gennemgået, tog meget positivt imod denne ændring. Så der er naturligvis tale om fra DSB's side at forbedre vilkårene for pendlere samlet set, hvilket desværre denne gang har ramt den gruppe af pendlere der rejser mellem Valby og Sorø.

Samlet set vurderer Sorø Pendlerklub derfor at den nye køreplan er en mindre forringelse for Sorø, pga. flytningen af afgangen fra Valby, som rammer ikke kun rejsende til Sorø, men også Slagelse og Korsør, som dog i nogen grad opvejes af de nye afgange morgen og eftermiddag. Vi vil fra pendlerklubben samarbejde med DSB over det næste år, for at se om der er mulighed for at få forbedringer i køreplanen for 2015 i relation til pendlere mellem Vestsjælland og Valby.

Den nye køreplan for 2014 træder i kraft søndag den 15. december 2013.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

19. september 2013 23:46
by rasmus
0 Kommentarer

Vi har modtaget udkast til K14 køreplanen

19. september 2013 23:46 by rasmus | 0 Kommentarer

DSB har sendt udkast køreplanen for 2014. Af nyheder kan vi forhåbentligt se frem til en ny morgenafgang kl. 7.52, samt retur kl. 15.59. Udkastet er sendt til alle medlemmer af pendlerklubben (pt. 116 medlemmer).

Hvis andre ønsker at modtage udkastet, og evt. melde sig ind i pendlerklubben i samme omgang, kan man henvende sig til soroependlerklub@gmail.com.

Mvh. Sorø Pendlerklub

12. juli 2013 11:59
by rasmus
0 Kommentarer

Manglende stop på Sorø

12. juli 2013 11:59 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har modtaget henvendelse om manglende stop på Sorø Station den fredag den 28/6 samt tirsdag den 2/7 mod Fyn, begge tilfælde kl. 17.08 (IC 19861). Vi har naturligvis henvendt os til DSB omkring dette, men hører gerne hvis andre oplever lignende tilfælde. Henvendelse kan sendes til vores nye e-mail adresse soroependlerklub@gmail.com.

Til orientering er der ikke nogen sikkerhedsrisiko forbundet med et manglende stop, eftersom der er grønt signal og dermed ikke umiddelbart forankørende tog. Men som vi også har skrevet i vores henvendelse til DSB, er det ikke betryggende som passager i toget, at lokoføreren tilsyneladende er uopmærksom i en grad at man glemmer at standse ved en station.

Mvh. Sorø Pendlerklub

30. juni 2013 20:07
by rasmus
0 Kommentarer

Ændret køreplan og aflyst morgenafgang indtil 18. august

30. juni 2013 20:07 by rasmus | 0 Kommentarer

Vær opmærksom på at der på grund af arbejde på Lillebæltsbroen køres med ændret køreplan i perioden 29. juni til 18. august 2013. Konkret betyder det:

Sorø:

  • 6.52 mod København er aflyst
  • Minuttal 00 mod København kører i stedet minuttal 15 (med undtagelse af 6.00)
  • Tog fra København mod Fyn minuttal 15 kører nu i stedet minuttal 08

København:

  • Minuttal 28 fra København H mod Sorø er ændret til afgang minuttal 15

For yderligere information henvises til www.rejseplanen.dk

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub

23. juni 2013 20:04
by rasmus
0 Kommentarer

Mødet den 25. juni er aflyst

23. juni 2013 20:04 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Pga. få tilmeldte har vi valgt at aflyse det oprindeligt planlagte møde i Sorø Pendlerklub den 25. juni. De fleste af punkterne klares via mail, og vedr. adgang til toiletter på stationen følger vi op i forhold til kommunen.

Mvh. Sorø Pendlerklub

17. februar 2013 16:53
by rasmus
0 Kommentarer

Information fra DSB omkring manglende togsæt

17. februar 2013 16:53 by rasmus | 0 Kommentarer

Vi har i det månedlige nyhedsbrev fra DSB til pendlerklubberne modtaget følgende information om de aktuelle problemer med manglende togsæt.

"DSB mangler IR4-tog i drift

Der mangler for øjeblikket IR4-tog i drift. Forklaringen er, at værkstedet, El Togsæt Helgoland, mangler en reservedel, en overspændingsmodstand, der er gået i stykker på flere togsæt samtidig.
El Togsæt Helgoland har fundet fejlen, men da modstanden sjældent går i stykker, råder værkstedet kun over en begrænset mængde reservedele. Lige nu er lagret tømt, og delene fra et havareret sæt, der skal stå på værksted nogen tid endnu, er lånt. El Togsæt Helgoland vurderer, det kommer til at tage et stykke tid at skaffe reservedelene. DSB har naturligvis gjort nogle tiltag, der skal begrænse skadesvirkningerne af de manglende sæt i drift. Vi forventer at alle IR4 tog er i drift i slutningen af marts."