Sorø Pendlerklub

19. oktober 2014 21:39
by rasmus
0 Kommentarer

Udkast til køreplan 2015, sporarbejder i 2015 og lidt om visioner for pendlerklubben

19. oktober 2014 21:39 by rasmus | 0 Kommentarer

Kære alle,

Vi havde oprindeligt tænkt dette skulle have været et sommer-nyhedsbrev, men tiden løb desværre fra os, til gengæld har der været ændringer til bl.a. køreplanen for 2015 i mellemtiden, samt plads til et par ekstra informationer.

Færdigt udkast til køreplan for 2015 og sporarbejder

Rasmus deltog på DSBs årlige pendlertræf i forrige weekend, hvor bl.a. det færdige udkast til køreplanen for 2015 blev gennemgået. De største ændringer i køreplanen sker primært på Kalundborg-banen, hvor det med to spor til Holbæk er blevet muligt for DSB at skære 20-25 minutter af tiden mellem Holbæk og København. Ikke direkte relevant for os i Sorø, men det er positivt at se hvorledes de infrastrukturforbedringer, der sker i disse år, fører til forbedrede rejsetider.

Umiddelbart vil der være følgende ændringer for Sorø i K15:

  • Afgang 6.53 mod København flyttes til 6.50 og kører kun til København H
  • Der vil være ét aftentog færre fra Sorø mod København. I 2014 har vi haft 23.35, 00.19, 00.41 og 01.51, hvorimod vi i 2015 vil have 23.31, 0.35 og 1.38. Formoder ikke det har så stor betydning, og i hvert fald vil der stadig være et sent aftentog mod København

Vi har tidligere her på hjemmesiden nævnt at regionaltogene mellem København og Ringsted fremover ville køre via Ny Ellebjerg. Det viste sig dog ikke muligt i 2015, men det er stadig intentionen fra DSBs side at dette vil ske fra 2016.

Køreplanen for 2015 træder i kraft søndag den 14. december 2014.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål til det vedhæftede udkast (til læsere på hjemmesiden: kontakt os for at få udkastet tilsendt). Som sagt er der tale om et relativt færdigt udkast, men hvis I ser noget som tyder på fejl eller store uhensigtsmæssigheder, så skriv og vi kan videreformidle til DSB.

Mulig ekstra afgang mod København i 2016

På pendlertræffet præsenterede DSB også deres planer for K16. Af stor interesse for os i Sorø er deres idéer om at lade halvdelen af de nuværende København-Ringsted regionaltog fortsætte til Slagelse i dagtimer 6-19, hvilket udover den ekstra kapacitet mellem Sorø ikke mindst vil betyde at der kommer direkte forbindelse mellem Sorø/Slagelse og regionaltogsstationerne på Sjælland, bl.a. Trekroner, hvor der formentligt vil være mange studerende der rejser til og fra.

Det skal siges at der pt. foregår forhandlinger mellem Transportministeriet og DSB omkring kontrakten for togkørsel i de kommende 5 eller 10 år, men under forudsætning af at DSB får kontrakten, ser det altså ud til at der kommer spændende tiltag i årene fremover.

Sporarbejder i 2015

Som I formentligt har bemærket, er anlægsarbejdet i forbindelse med den nye linjeføring fra Ringsted til København via Køge ved at starte. Konkret vil der henover sommerferien 2015 (10/7 til 9/8) kun være mulighed for at køre i ét spor mellem Borup og Ringsted, hvilket vil medføre nogle ændringer i trafikken.

Passagerpulsen - samlet organisation for passagerer i den kollektive trafik

Den 1. oktober startede et nyt initiativ fra Forbrugerrådet, Passagerpulsen, som skal være en samlende organisation for passagerer i den kollektive trafik i Danmark, og arbejde for at forbedre vores forhold, især i forhold til at sikre en god sammenhæng mellem de forskellige operatører, så man som rejsende får en god samlet rejseoplevelse. Af mere konkrete tiltag er det planen at det også bliver Passagerpulsen, som står for undersøgelser af passagertilfredshed fremover, og har desuden planer om brug af "passager-agenter" og et panel for at få idéer til forbedringer.

Rasmus har deltaget i arbejdet hen imod etableringen af Passagerpulsen, og det har været vigtigt at bruge erfaringer fra bl.a. England, hvor man gennem mange år har haft en tilsvarende organisation, Passenger Focus, som udgangspunkt for etablering af Passagerpulsen her i Danmark. Der er desuden afsat økonomiske midler fra politisk side til Passagerpulsen, hvilket er vigtigt i forhold til at sikre at vi på via denne organisation, som pendlere rent faktisk også har politisk opmærksomhed.

Se evt. mere på www.passagerpulsen.dk

Tølløse-banen

Som formentligt bekendt, er der i regionsrådet tanker om at nedlægge Slagelse-Høng-Tølløse jernbanen, som også betjener den nordlige del af Sorø Kommune. Flemming har i den forbindelse gjort et stor arbejde på politisk plan, og vi håber naturligvis dette arbejde bærer frugt således at regionen også fremover har en tværgående jernbaneforbindelse, hvilket det er vores fornemmelse har stor betydning for især unge studerende der rejser til Holbæk og Slagelse, men også banens mange andre brugere.

Kort om vores visioner i pendlerklubbens

I forbindelse med åbningen af den nye forbindelse til København via Køge i 2018 åbnes der mulighed for direkte forbindelse fra Vestsjælland til bl.a. det nye sygehus i Køge, som vil blive en stor arbejdsplads i regionen, men samtidigt også mulighed for hurtigere forbindelse til København via Køge. Det er endnu for tidligt at kunne sige noget om hvordan togene konkret kommer til at køre efter 2018, men det er vores ambition i pendlerklubben at sikre at den ny forbindelse medfører forbedringer i form af flere afgange til Sorø, og ikke kun omlægninger de nuværende forbindelser. Ikke mindst er det vigtigt at der også fremover vil være gode forbindelser mellem Sorø og Roskilde, hvor det er vores fornemmelse at der er en pæn pendling til, især i dagtimerne.

Toiletter på stationen

Sidst en tak til vores lokale folketingsmedlem og tog-pendler Louise Schack Elholm, for at arbejde for at forbedre vores lokale forhold, i denne forbindelse udvidelse af tilgængeligheden for toiletterne på stationen, som bl.a. omtalt i Sorø Avis den 15. juli: http://www.e-pages.dk/soroe_avis_dk/142/6


Umiddelbart er det vores fornemmelse at togdriften til og fra Sorø kører fornuftigt - baseret på egne oplevelser og manglende henvendelser fra Jer ;) men som altid, skriv til os hvis I har spørgsmål eller kommentarer.


Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Flemming Meyer Kjærgaard
Mikkel Trier Frederiksen
Rasmus Møller Selsmark
soroependlerklub@gmail.com

Tilføj kommentar

  Country flag

biuquote
  • Kommentar
  • Eksempel
Loading